شنبه, 25 آبان 1398
  • ساعت : ۱۵:۴۵:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ 
  • کد خبر : ۶۸۱۷۱
كارگاه آشنایی با شاخصهای علم سنجی و مرور سیستماتیك برای كتابداران دانشگاه در تاریخ 97/11/13 برگزار خواهد شد
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0