شنبه, 25 آبان 1398
  • ساعت : ۱۵:۴۵:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ 
  • کد خبر : ۶۸۱۷۲
برنامه كارگاه ساخت پروفایلهای علمی برای اعضای هیئت علمی

ردیف

نام مرکز

تاریخ

ساعت

مدرسان

1

دانشکده پزشکی

چهارشنبه 10 شهریور 97

15-9

خانم سوسن شاه خدابنده خانم فاطمه صادقلو

کارشناسان علم سنجی دانشگاه

مرکز آموزشی درمانی رجایی

یکشنبه 11 و 19شهریور 97

15-9

مرکز آموزشی درمانی کمالی

یکشنبه 18 شهریور 97

15-9

مرکز آموزشی درمانی مدنی

چهارشنبه 21 شهریور 97

15-9

دانشکده پرستاری

یکشنبه 25 شهریور 97

15-9

مرکز آموزشی درمانی امام علی

سه شنبه 27 شهریور 97

15-9

2

دانشکده دندانپزشکی

سه شنبه 29 خرداد97

14-12

3

دانشکده پیراپزشکی

سه شنبه 5 تیر97

15-13

4

مرکز آموزشی درمانی کمالی

سه شنبه 12 تیر97

15-13

5

مرکز آموزشی درمانی رجایی

چهارشنبه 20 تیر97

11-9

6

دانشکده بهداشت

شنبه 23 تیر97

12-10

مرکز آموزشی درمانی مدنی

یکشنبه 24 تیر 97

10:30 -8:30

7

دانشکده پرستاری

دوشنبه 25 تیر97

12-10

دانشکده پزشکی

چهارشنبه 27 تیر 97

12-10

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0